22 grudnia 2008

Dopełniacz saksońskiFormę tę tworzy się dodając końcówkę –s poprzedzoną apostrofem – a do rzeczownika l.p. W l.mn. rzeczownik otrzymuje tylko apostrof, o ile końcówką jest –s.


- The teacher's book.
Książka nauczyciela.
- Those students' room is nice.

Pokój tamtych studentów jest przyjemny.

- Mr Stone is Tom's father.

Pan Stone jest ojcem Toma.

Jeżeli rzeczownik w liczbie mnogiej nie kończy się na -s, to dodajemy -'s.

Dopełniacz saksoński zasadniczo tworzą rzeczowniki oznaczające osoby, zwierzęta, nazwy geograficzne i polityczne; wyjątkowo rzeczowniki oznaczające przedmioty.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

ECTACO Electronic Dictionary Language: Direction: Into English From English
Word: