22 grudnia 2008

Dopełniacz przyimkowy "of"
Przyimek "of" oznacza relację wyrażoną przez polski dopełniacz (kogo? czego? czyj?)

- The box of matches. Pudełko zapałek.
- The door of the room. Drzwi pokoju.

Konstrukcja ta występuje najczęściej przy nazwach rzeczy.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

ECTACO Electronic Dictionary Language: Direction: Into English From English
Word: